Sơ phác Hiền Đức Group

Sơ phác Hiền Đức Group

VietTimes – Cái tên CTCP CapitaLand - Hiền Đức phần nào gợi mở về các ‘tay chơi’ tham gia phát triển dự án hạng sang Heritage West Lake. Ở đó, vị thế của nhóm CapitaLand đã được củng cố đáng kể sau nhiều năm.