Cán bộ, công chức sẽ được tăng lương vào năm 2016

Cán bộ, công chức sẽ được tăng lương vào năm 2016

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa chỉ đạo xây dựng phương án cân đối nguồn lực ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 để đề xuất giải pháp điều chỉnh mức lương cơ sở đối với khu vực hành chính sự nghiệp, khả năng điều chỉnh trong năm 2016 và các năm tiếp theo.