TTCK ngày 16/1: Phân hóa ngày càng rõ nét

TTCK ngày 16/1: Phân hóa ngày càng rõ nét

"Thị trường đang dần trở lại trạng thái cân bằng sau một giai đoạn biến động mạnh. Rủi ro điều chỉnh sâu của thị trường trong ngắn hạn đang dần giảm bớt", theo BVSC. Các công ty chứng khoán nhận định diễn biến thị trường ngày 16/1 như sau: