Kinh tế Trung Quốc đã thực sự lâm vào tình thế khó khăn do chiến tranh thương mại?

Kinh tế Trung Quốc đã thực sự lâm vào tình thế khó khăn do chiến tranh thương mại?

VietTimes -- Con số tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giám dần từng quý mà cơ quan thống kê của Trung Quốc công bố không nói lên thực chất tình trạng khó khăn của kinh tế Trung Quốc hiện nay. Trang web Hoa ngữ Creader ngày 3/11 đã đăng bài dẫn ý kiến các chuyên gia, học giả Trung Quốc phân tích, đánh giá về thực trạng khó khăn, nhất là trong lĩnh vực tài chính.