Làn sóng FinTech đã và đang thay đổi bộ mặt tài chính toàn cầu như thế nào?

Làn sóng FinTech đã và đang thay đổi bộ mặt tài chính toàn cầu như thế nào?

VietTimes – Ngành Fintech (công nghệ tài chính) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách mà các doanh nghiệp kinh doanh ở mọi lĩnh vực, đặc biệt trong ngành tài chính. Với nền tảng công nghệ tiên tiến, làn sóng Fintech đã và đang tạo nên kỷ nguyên mới cho ngành tài chính toàn cầu với 4 “nước đi” dưới đây.