GDP của Việt Nam tăng gấp 30 lần kể từ năm 1989

GDP của Việt Nam tăng gấp 30 lần kể từ năm 1989

Với công cuộc đổi mới từ năm 1986, kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nếu như trước đổi mới GDP tăng chưa đầy 4% thì sau đổi mới, có những năm GDP tăng đến 8-9%. Trung bình từ 1986 đến nay, GDP tăng trưởng liên tục, bình quân ở mức 6,6% năm…