Không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương:

Không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

VietTimes -- Về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm chính, chủ động, tích cực xử lý các khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và địa phương phối hợp xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Các trường hợp trì trệ, không hoàn thành nhiệm vụ cần phải được xử lý nghiêm.