Kỳ 2: Lâm Bưu, một con người đa nhân cách

Kỳ 2: Lâm Bưu, một con người đa nhân cách

VietTimes – Tại sao từ cuối những năm 1950 đến thời kỳ đầu của Cách mạng Văn hóa, Lâm Bưu lại trở nên cực tả như vậy? Trên thực tế, đây là sự phản ánh đa nhân cách phức tạp của Lâm Bưu. Khi Cách mạng Văn hóa đến gần, sự đa nhân cách phát triển xa hơn đến mức cực đoan. Phân tích tình hình của Lâm Bưu và diễn biến đa nhân cách của Lâm Bưu là chìa khóa để hiểu về Sự kiện Lâm Bưu.

Sử gia Trung Quốc giải mã về Lâm Bưu và “Sự kiện Lâm Bưu” (Kỳ 1)

Sử gia Trung Quốc giải mã về Lâm Bưu và “Sự kiện Lâm Bưu” (Kỳ 1)

LTS: Sắp tới dịp kỉ niệm 50 năm ngày xảy ra sự kiện Lâm Bưu bị tử nạn cùng vợ con do rơi máy bay tại Mông Cổ trong nghi án “phản bội và chạy trốn”. Từ ngày 15/12, một nhà  sử học nổi tiếng Trung Quốc đã cho công bố trên Đa chiều công trình nghiên cứu của ông về Lâm Bưu, mối quan hệ Lâm Bưu – Mao Trạch Đông và sự thật về “Sự kiện Lâm Bưu”. VietTimes xin chuyển ngữ để bạn đọc tham khảo.