Cục diện cổ đông Eximbank trước đại hội lần hai

Cục diện cổ đông Eximbank trước đại hội lần hai

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - EIB) ngày 26-4-2019 đã phải hủy vì không có đủ 65% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Theo Luật Doanh nghiệp, đại hội cổ đông lần hai của Eximbank sẽ tiến hành sau 30 ngày, tức ngày 26-5-2019 tới đây nếu số người tham dự đảm bảo được 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
Sở hữu chéo sớm bị xóa sổ

Sở hữu chéo sớm bị xóa sổ

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 06/2015/TT-NHNN  yêu cầu các cổ đông giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới giới hạn cho phép vào cuối năm nay. Đây sẽ là cơ sở để xóa tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng.
Rát bỏng ghế nóng ngân hàng

Rát bỏng ghế nóng ngân hàng

Trước làn sóng mua bán, sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực tài chính ngày càng sôi động và quá trình tái cấu trúc ngành ngân hàng đang đi vào giai đoạn cuối, cuộc so găng giữa các ông chủ nhà băng để giữ chiếc ghế nóng ngày một rát bỏng…
Ngân hàng rầm rộ mua bán, sáp nhập

Ngân hàng rầm rộ mua bán, sáp nhập

Tăng vốn, thoái vốn hay mua bán - sáp nhập là các giải pháp được nhiều ngân hàng tính đến và âm thầm thực hiện thời gian qua, trước cả khi Thông tư 36/2014/TT-NHNN có hiệu lực (từ ngày 1/2/2015).