BIDV ra mắt nền tảng số SMEASY

BIDV ra mắt nền tảng số SMEASY

VietTimes – SMEASY là nền tảng số dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đặc biệt là các SME do phụ nữ làm chủ. Sản phẩm đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực thực hiện cam kết đồng hành cùng các SME của BIDV.