Mách bạn cách chia sẻ file giữa hai thiết bị cực nhanh

Mách bạn cách chia sẻ file giữa hai thiết bị cực nhanh

Hầu hết các ứng dụng chia sẻ file hiện nay đều hoạt động thông qua một máy chủ trung gian. Theo đó, dữ liệu của bạn sẽ được tải lên một máy chủ trực tuyến hoặc một dịch vụ lưu trữ đám mây (cloud storage), sau đó người dùng có thể lấy đường dẫn (link) và chia sẻ cho người khác để họ tải về.