Định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động NH năm 2017 của Thống đốc Hưng

Định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động NH năm 2017 của Thống đốc Hưng

VietTimes -- Đó là, điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (bình quân khoảng 4%), ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý (khoảng 6,7%); bảo đảm thanh khoản của các TCTD, ổn định thị trường tiền tệ.