Tình cảnh thua lỗ tại SBIC: Có công ty không đủ kinh phí duy trì bộ máy phục vụ công tác giải thể

Tình cảnh thua lỗ tại SBIC: Có công ty không đủ kinh phí duy trì bộ máy phục vụ công tác giải thể

SBIC vẫn gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, ngay cả khi đã chấp thuận “nhặt bạc cắc” từ các hợp đồng đóng tàu cá vỏ thép vài trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc thực hiện giải thể các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tất cả các đơn vị đều kinh doanh thua lỗ hoặc đã ngừng hoạt động.
Nỗi đau “điện - thép” Cái Lân: Công trình ngàn tỷ đồng thành phế tích

Nỗi đau “điện - thép” Cái Lân: Công trình ngàn tỷ đồng thành phế tích

Cần gấp những lối thoát, kể cả việc chấp nhận bán dưới giá thành, nhằm sớm vực dậy, đưa vào hoạt động cho một loạt công trình trị giá hàng ngàn tỷ đồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hoặc bằng vốn của các doanh nghiệp nhà nước không phát huy hiệu quả, nằm đắp chiếu suốt nhiều năm qua.