Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: "Góc khuất" trước cổ phần hóa

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: "Góc khuất" trước cổ phần hóa

Kiểm toán Nhà nước vừa kết thúc và công bố kết luận kiểm toán tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng như đơn vị trực thuộc là Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) trong việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước cũng như trong quá trình tái cơ cấu. Đã có khá nhiều sai phạm được nêu ra