Bầu Hiển lộ tham vọng mới

Bầu Hiển lộ tham vọng mới Analysis

Liên tục đặt vấn đề mua lại nhiều tài sản lớn của Nhà nước ở lĩnh vực hạ tầng, Chủ tịch Ðỗ Quang Hiển của Tập đoàn T&T đang thể hiện quyết tâm muốn chia phần miếng bánh hạ tầng tại Việt Nam.