3 tỷ USD đã chảy về các DN bất động sản qua kênh trái phiếu trong 10 tháng qua

3 tỷ USD đã chảy về các DN bất động sản qua kênh trái phiếu trong 10 tháng qua

VietTimes -- Báo cáo thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam do Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) mới công bố cho thấy trong tháng 10 tháng đầu năm 2019 các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành đến 61.269 tỷ đồng (gần 3 tỷ USD) trái phiếu, chiếm đến 34,4% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành.