Giám đốc Pháp lý Huawei Tống Lưu Bình: "Sở hữu trí tuệ đang bị chính trị hóa, đe dọa sự tiến bộ trên toàn thế giới"
Huawei công bố Sách trắng về Sở hữu trí tuệ

Giám đốc Pháp lý Huawei Tống Lưu Bình: "Sở hữu trí tuệ đang bị chính trị hóa, đe dọa sự tiến bộ trên toàn thế giới"

VietTimes -- Huawei hôm nay đã công bố Sách trắng về Sở hữu trí tuệ, đồng thời Giám đốc pháp lý của công ty này đã lên tiếng cảnh báo về việc sở hữu trí tuệ đang bị biến thành một công cụ chính trị để chống lại nước khác.