Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại tướng Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo xuất sắc với những cống hiến to lớn
Tại lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại tướng Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo xuất sắc với những cống hiến to lớn

VietTimes -- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: Đại tướng Lê Đức Anh là "nhà lãnh đạo xuất sắc với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

VietTimes -- Theo Thông cáo đặc biệt về lễ tang của nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh vừa được phát đi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là Trưởng ban Lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh. Quốc tang sẽ diễn ra trong 2 ngày, mồng 3 và 4/5.