Thủ tướng: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của con người Việt Nam
Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của con người Việt Nam

VietTimes -- Thủ tướng nhấn mạnh việc cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa và con người Việt Nam.