Có gì trong hơn 2.000 hồ sơ nhân viên Con Cưng đang bị rao bán với giá 200.000 đồng?

Có gì trong hơn 2.000 hồ sơ nhân viên Con Cưng đang bị rao bán với giá 200.000 đồng?

VietTimes -- Khoảng hơn 2.000 hồ sơ nhân viên bị lộ, bao gồm các thông tin như họ tên, số điện thoại, email… Sau khi phân tích, trong dữ liệu này có 2.272 họ và tên nhân viên kèm chức vụ, bộ phận, địa chỉ cửa hàng làm việc; 2.187 số điện thoại; 1.133 email; 2.272 số chứng minh nhân dân/hộ chiếu; 1.395 ảnh đại diện và nhiều thông tin cá nhân khác
Cảnh báo mã độc GandCrab

Cảnh báo mã độc GandCrab

Trung tâmỨng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phát đi cảnh báo về mã độc tốngtiền GandCrab mã hóa dữ liệu trên máy người dùng và yêu cầu trả tiền chuộc đểgiải mã dữ liệu.