Nền tảng quản lý giáo dục Make in Vietnam góp phần gìn giữ chủ quyền số quốc gia

Nền tảng quản lý giáo dục Make in Vietnam góp phần gìn giữ chủ quyền số quốc gia

VietTimes – Không chỉ giúp nâng cao chất lượng dạy và học, việc ra mắt các nền tảng quản lý giáo dục theo công nghệ Make in Vietnam còn góp phần gìn giữ chủ quyền số quốc gia. Dữ liệu cơ bản nguồn nhân lực của Việt Nam sẽ góp phần quan trọng phục vụ phát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác.