Thanh tra Chính phủ: Hà Nội tùy tiện tạo cơ chế “xin - cho” bất động sản

Thanh tra Chính phủ: Hà Nội tùy tiện tạo cơ chế “xin - cho” bất động sản

VietTimes -- Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số Dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ nhà để lại từ các dự án đầu tư phát triển khu nhà ở, khu đô thị theo Quyết định số 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2002-2014.