Trung Quốc: Hết “đánh hổ” lại đến xử quan lười

Trung Quốc: Hết “đánh hổ” lại đến xử quan lười

Tân Hoa Xã: 59 cán bộ lãnh đạo các tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, An Huy, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Cam Túc, Thanh Hải - trong đó có 5 cán bộ cấp sở, 20 cán bộ cấp huyện bị xử phạt hành chính, có người bị giáng cách chức, xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm trong hoạt động quản lý, giám sát.