Quá tải hạ tầng tại các khu chung cư mới

Quá tải hạ tầng tại các khu chung cư mới

Những khu chung cư cỡ lớn và rất lớn liên tục mọc lên thời gian qua tại Hà Nội. Tuy nhiên, thiết kế khu chung cư không đáp ứng đủ nhu cầu của hàng vạn cư dân nên  quá tải về hạ tầng,tiềm ẩn rất nhiều hệ lụy về xã hội.