Prisma vượt qua mốc 50 triệu lượt download, bạn đã tải chưa?

Prisma vượt qua mốc 50 triệu lượt download, bạn đã tải chưa?

VietTimes – Prisma vừa “gia nhập” nhóm các ứng dụng Android có hơn 50 triệu lượt tải xuống. Prisma xuất hiện lần đầu tiên trên nền tảng iOS, sau đó xuất hiện trên Google Play vào tháng 7/2016. Đây là một ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho phép người dùng tạo ra các bức ảnh đầy tính nghệ thuật.