Doanh nghiệp “phớt lờ” thông tin bất lợi khi phát hành trái phiếu

Doanh nghiệp “phớt lờ” thông tin bất lợi khi phát hành trái phiếu

Trái phiếu đang trở thành một kênh đầu tư đáng được quan tâm vì lãi suất hấp dẫn và thường được các tổ chức tín dụng bảo lãnh phát hành. Như mọi kênh đầu tư khác, rủi ro và lợi nhuận chính là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Mọi quyết định đầu tư của họ đều dựa trên một và chỉ một yếu tố duy nhất: thông tin.