Chính sách nhà ở xã hội đã thất bại?

Chính sách nhà ở xã hội đã thất bại?

Theo Bộ Xây dựng, trong lúc thị trường bất động sản “đóng băng”, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã lựa chọn xây dựng nhà ở xã hội như một cách làm để vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển.