Nga đang phân cực, chia lại trật tự thế giới?

Nga đang phân cực, chia lại trật tự thế giới? Analysis

Hiện nay Nga đang dùng chính ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của mình để từng bước xóa bỏ mô hình thế giới đơn cực do Mỹ nắm giữ. Đây cũng là mục tiêu Trung Quốc đang hướng tới và chiến lược này làm cho phương Tây phải hết sức e ngại.