Sau đề nghị của C49, Bình Thuận chỉ đạo tăng cường bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Sau đề nghị của C49, Bình Thuận chỉ đạo tăng cường bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

VietTimes – Chưa thể khẳng định được sự liên quan nhưng văn bản chỉ đạo nêu trên của Bình Thuận được ký ban hành ngày 28/6 - một ngày sau hạn báo cáo 27/6 mà tỉnh này đặt ra cho các sở ngành của tỉnh trong việc tìm nguyên nhân cá chết tại vùng biển Vĩnh Tân.