Điểm tin cuối tuần: Cho phép phá sản ngân hàng đã được luật hóa, thông qua cơ chế đặc thù cho TP.Hồ Chí Minh

Điểm tin cuối tuần: Cho phép phá sản ngân hàng đã được luật hóa, thông qua cơ chế đặc thù cho TP.Hồ Chí Minh

VietTimes – Trong tuần qua, Quốc hội đã thông qua một loạt các quyết định quan trọng liên quan đến Luật các TCTD mà trong đó là việc cho phá sản các ngân hàng, thông qua cơ chế đặc thù cho Tp. Hồ Chí Minh, đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam...
Nên dứt khoát với việc cho phá sản ngân hàng

Nên dứt khoát với việc cho phá sản ngân hàng

Hiện dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đang được đưa ra thảo luận tại Quốc hội. Một trong những vấn đề quan trọng trong lần sửa đổi này là việc cho phép cho phá sản các tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt như là một phương án cuối cùng sau khi đã thực hiện không thành công các phương án tái cơ cấu khác.