iPhone X cần những gì để trở thành một người bạn đồng hành hoàn hảo khi đi du lịch?

iPhone X cần những gì để trở thành một người bạn đồng hành hoàn hảo khi đi du lịch?

Một phóng viên của Business Insider đã để laptop và tablet ở nhà, chỉ mang theo duy nhất chiếc iPhone X mới mua của anh trong chuyến du lịch nhiều tuần đến Ý. Và đây là những cảm nhận của anh về chiếc iPhone X, cũng như những điểm anh thấy Apple cần cải thiện trong phiên bản tiếp theo.