Đề nghị hủy hoàn toàn dự án lấp sông Đồng Nai

Đề nghị hủy hoàn toàn dự án lấp sông Đồng Nai

 Tại hội thảo “Phát triển bền vững lưu vực sông - thách thức và giải pháp”, Các nhà khoa học đã có những kiến nghị quyết liệt yêu cầu chấm dứt dự án "lấp sông Đồng Nai" và đưa ra những chứng cứ về sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của nhà đầu tư.