Đức là đối tác ưu tiên của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Đức là đối tác ưu tiên của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

VietTimes -- Việt Nam là nước có nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, thích nghi nhanh với công nghệ mới; là nước hàng đầu về gia công phần mềm. Vì vậy, Việt Nam và Đức có thể thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, đào tạo, năng lượng, du lịch, công nghệ thông tin.