Chiêu bài mới của IS ở châu Á: Biến nữ giúp việc ở Singapre, Hong Kong thành kẻ đánh bom tự sát

Chiêu bài mới của IS ở châu Á: Biến nữ giúp việc ở Singapre, Hong Kong thành kẻ đánh bom tự sát

VietTimes -- Suốt 6 ngày một tuần, 3 người phụ nữ vẫn làm công việc phụ giúp trong gia đình ở Singapore. Nhưng trong thời gian rảnh, họ lên mạng tuyên truyền cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, quyên góp cho các nhóm phiến quân nước ngoài và bị nhiễm tư tưởng cực đoan đến nỗi sẵn sàng sang Syria để đánh bom cảm tử.
Dân số TPHCM: Nữ nhiều hơn nam

Dân số TPHCM: Nữ nhiều hơn nam

Tính đến cuối năm 2015, TPHCM có dân số 8.224.000 người, trong đó nữ chiếm tỉ lệ 52%, theo một báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch 2016 – 2020 tại TPHCM.