Bí mật sốc ở Debaltsevo

Bí mật sốc ở Debaltsevo

Bây giờ có thể hiểu được, tại sao các lãnh đạo châu Âu đột nhiên hỏa tốc bay đến Moscow sau cuộc gặp với ông Poroshenko và đột ngột đòi hỏi phải ký ngay  thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực Donbass. Ông Edward Basurin đã làm sáng tổ vấn đề này.