"Nỗi đau triệu đô" của doanh nghiệp Việt

"Nỗi đau triệu đô" của doanh nghiệp Việt

Không muốn một nền kinh tế toàn những thuyền thúng, nhiều doanh nhân tự đặt lên vai trách nhiệm điều hướng khi luật chơi khắt khe của hội nhập đang đẩy nhiều doanh nghiệp Việt Nam vào thế kẻ yếu. Sẽ có những khoản đầu tư mà lợi nhuận không tính bằng các con số.