Tin nóng 24h: Diệt “hổ lớn”, chiến trường Syria chấn động, quân chính phủ tiến mạnh. Nhập siêu từ Trung Quốc lập “thành tích” mới, nợ lương, thiếu vắc xin thành thời sự

Tin nóng 24h: Diệt “hổ lớn”, chiến trường Syria chấn động, quân chính phủ tiến mạnh. Nhập siêu từ Trung Quốc lập “thành tích” mới, nợ lương, thiếu vắc xin thành thời sự

Quân chính phủ Syria đang thắng trận nhiều hơn, nhưng việc tiêu diệt một trong những thủ lĩnh nổi tiếng nhất của quân nổi dậy vẫn gây chấn động chiến trường. Trong nước, kinh tế xác lập kỳ lục mới về nhập siêu từ Trung Quốc. Trong khi đó thì việc nợ lương, thiếu vắc xin lại trở thành vấn đề thời sự