8 phương pháp điều trị y học kỳ lạ chỉ tồn tại trong thời cổ đại

8 phương pháp điều trị y học kỳ lạ chỉ tồn tại trong thời cổ đại

VietTimes -- Bất cứ nơi đâu, khi nào có sự tồn tại của con người thì đều có sự xuất hiện của y tế. Đôi khi tổ tiên của chúng ta sở hữu kiến thức rất tiên tiến đến nỗi ngay cả y học hiện đại cũng không thể giải thích nổi. Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp của quá khứ khá kỳ lạ và nguy hiểm.