Thủ tướng yêu cầu làm rõ sai phạm tại dự án Xơ sợi Đình Vũ

Thủ tướng yêu cầu làm rõ sai phạm tại dự án Xơ sợi Đình Vũ

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 368/TB-VPCP, thông báo về việc đồng ý với Kết luận thanh tra số 2634/KL-TTCP ngày 03/10/2016, và Kết luận thanh tra số 2632/KL-TTCP ngày 03/11/2016 của Thanh tra Chính phủ kết luận việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học và dự án Nhà máy sản xuất Xơ sợi Đình Vũ (PvTex).