AI nay đã có thể tái tạo cử động khuôn mặt từ người này sang người khác

AI nay đã có thể tái tạo cử động khuôn mặt từ người này sang người khác

Gần đây, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một bước tiến với công nghệ video thực tế. Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học ở Đức, Pháp, Anh và Mỹ, đã sử dụng AI để chuyển giao các chuyển động của đầu, biểu hiện khuôn mặt và những chuyển động mắt nhấp nháy của một người trong video sang một người khác trong một video khác.
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin năm 2017

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin năm 2017

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa ban hành quyết định nâng cao nhận thức toàn xã hội về đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trong thời đại bùng nổ internet và thiết bị thông minh; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn thông tin…