Giới thiệu cơ hội hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

Giới thiệu cơ hội hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

VietTimes -- Tiếp theo thành công của Lễ ra mắt của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Quốc tế (LHPQT) Busan lần thứ 24 (3-12/10/2019), tại LHPQT Tokyo lần thứ 32 đang diễn ra (28/10- 5/11/2019), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển (XTPT) Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức chương trình Giới thiệu môi trường, cơ hội hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam.