Nơi tra tấn hà khắc trước ngày quy hoạch

Nơi tra tấn hà khắc trước ngày quy hoạch

  Các phòng giam nơi đây giống lò nung bởi gió Lào dội về, phòng giam đều có hố xí nổi được xây cao hơn sàn nằm, không có nắp đậy và nước dội. Tuy nhiên sự hà khắc của nhà tù Sơn La không làm nhụt chí của những chiến sĩ yêu nước…