Bài 12: Điểm xuất phát của Hành trình tư duy
Công nghệ giáo dục

Bài 12: Điểm xuất phát của Hành trình tư duy

VietTimes -- "Chương trình môn Tiếng Việt lớp Một Công nghệ giáo dục thiết kế theo sự vận động từ trừu tượng đến cụ thể hơn, từ đơn giản đến phức tạp hơn.Theo nguyên tắc triết học đó, tôi chọn Tiếng làm điểm xuất phát của hành trình tư duy từ trừu tượng đến cụ thể hơn của Môn học khoa học." - Hồ Ngọc Đại