Samsung xuất khẩu hơn 50 tỷ USD sản phẩm, chiếm 20% kim ngạch của Việt Nam

Samsung xuất khẩu hơn 50 tỷ USD sản phẩm, chiếm 20% kim ngạch của Việt Nam

VietTimes -- Qua 10 năm đầu tư vào Việt Nam, đến nay, tổng vốn đầu tư của Samsung đã lên tới 17 tỷ USD. Samsung sẽ xuất khẩu hơn 50 tỷ USD sản phẩm trong năm 2017, chiếm trên 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Hai nhà máy đặt tại Việt Nam sẽ có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất của Samsung.