Lo ngại “chồng” thêm gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp Việt
Dự thảo NĐ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ PT-TH sửa đổi:

Lo ngại “chồng” thêm gánh nặng thủ tục hành chính cho doanh nghiệp Việt

VietTimes -- Các nội dung số như video, nhạc trực tuyến phải được biên tập, biên dịch theo quy định của Luật Báo chí và nhà cung cấp phải đảm bảo tỷ lệ số lượng chương trình trong nước trong tổng số chương trình cung cấp trên dịch vụ theo yêu cầu trên mạng Internet không thấp hơn 30%.