Thời CMCN 4.0, Việt Nam đứng đầu về nguy cơ mất an toàn thông tin mạng

Thời CMCN 4.0, Việt Nam đứng đầu về nguy cơ mất an toàn thông tin mạng

VietTimes -- Theo đại diện Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT), cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), những lỗ hổng mất an toàn ngày càng gia tăng, ước tính khoảng hơn 300% mỗi năm. Riêng Việt Nam luôn đứng đầu về nguy cơ mất an toàn thông tin mạng!