PGS TS Nguyễn Thị Hồng Minh: Mấu chốt thành công của khoa học liên ngành là phải có sự hòa đồng

PGS TS Nguyễn Thị Hồng Minh: Mấu chốt thành công của khoa học liên ngành là phải có sự hòa đồng

VietTimes – Trong nghiên cứu khoa học ngày nay, yếu tố liên ngành là hết sức quan trọng. Các ngành khoa học cần phải có sự gắn kết, phối hợp để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn mà một khoa học riêng lẻ không thể tự giải quyết được. Để tìm hiểu vấn đề này, VietTimes đã có cuộc trao đổi với PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ nhiệm Khoa các Khoa học Liên ngành thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).