Bí thư tỉnh U40: Táo bạo và niềm tin tạm ứng

Bí thư tỉnh U40: Táo bạo và niềm tin tạm ứng

Việc bầu chọn những gương mặt trẻ U40 vào vị trí Bí thư tỉnh hay giám đốc sở là cách làm táo bạo. Nếu làm được, chúng ta sẽ có thế hệ lãnh đạo đất nước trong tương lai. Ngược lại, không chỉ anh mất uy tín cá nhân mà Đảng cũng chịu tổn thất uy tín với dân.
Nhân sự U40: Cải cách táo bạo

Nhân sự U40: Cải cách táo bạo

Với những gì đang xảy ra trong việc bố trí nhân sự ở cấp tỉnh, có lẽ đây là lần thay đổi mạnh mẽ nhất từ nhiều năm nay. Nhiều cán bộ rất trẻ so với thông lệ bố trí cán bộ của Đảng đã được đưa vào những vị trí rất cao ở nhiều địa phương.