Bộ Công an: Ngày 29/6 sẽ công bố nguyên nhân cá chết

Bộ Công an: Ngày 29/6 sẽ công bố nguyên nhân cá chết

Theo trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát Bộ Công an, khả năng trong ngày 29/6 sẽ họp báo công bố rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra cá chết hàng loạt ở miền Trung. “Tôi được biết khả năng trong ngày 29/6 sẽ họp báo công bố rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra” - tướng Vệ cho biết