Cần có chiến lược của Chính phủ về phát triển nguồn mở

Cần có chiến lược của Chính phủ về phát triển nguồn mở

VietTimes – Những năm gần đây, phần mềm nguồn mở (PMNM) đang là một trào lưu trong phát triển phần mềm ở Việt Nam. Rất nhiều sản phẩm nguồn mở cũng vì thế được ra đời với sự đóng góp của cộng đồng. Để tìm hiểu vấn đề, VietTimes đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA).